Home
              
Dateringslista för Avance-motorer
http://www.veteranmotorer.se

ÅrtalMotornummerÅrtalMotornummer
19001-25-1931-14339-
1901-66-1241932-15159-
1902125-224-1933
1903-236-467-1934
1904-617-662-1935
1905-704-987-1936
1906-1032-1653-1937
1907-1996-2334-
1908-2387-3120-
1909-3962-
1910-4221-4831-
1911-4862-5506-
1912-5656-5973-
1913-6262-7000-
1914-7397-
1915
1916
1917-9211-9671-
1918
1919
1920-11343-
1921
1922
1923
1924
1925-13898?-
1926
1927
1928-13804-
1929-14176-
1930-14441-

OBS: Årsnoteringarna är osäkra och omfattar inte alla motorer som gjordes ett visst år! Detta markeras
med bindestreck före och efter motornummren. T ex för år 1917 (med noteringen -9211-9671-) gjordes
även motorer med lägre nr än 9211 och med högre nr än 9671.

Under åren 1898 till 1907 hette bolaget J. V. Svensons Automobilfabrik. År 1907 byttes namn till J. V. Svensons Motorfabrik, och 1925 till AB Avancemotorn. År 1929 uppgick bolaget i Munktells, och 1932 i Bolinder-Munktell.


                         Göteborgs
                                VeteranMotor-               Thomas Davidson
                                          Samling         tel. 0768 807546